Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija za studenticu Dalidu Demirović

694

Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija pod naslovom Predizborne kampanje političkih subjekata iz perspektive nevladinog sektora na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini 2016. godine kandidatkinje Dalide Demirović održat će se u petak, 20.4.2018. godine u 11:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka.
II
Pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije osam dana prije odbrane.