Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Komunikacija odgojno obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini studentice Edine Dušić, održat će se u četvrtak 28.02.2019. godine u 13:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.