Odbrana Diplomskog na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Uloga komunikacije u procesu brendiranja proizvoda studentice Vanje Ibrahimović, održat će se u petak 01.02.2019. godine u 13:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.