Odbrana Diplomskog rada na Master studiju – kandidat Pala Tajma

638

Odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studija pod naslovom Razmjena kultura putem podučavanja i učenja u nastavi engleskog jezika kandidatkinje Tajme Pala održat će se u srijedu, 31.1.2018. godine u 11:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka.

Pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije osam dana prije odbrane.