Odbrana doktorske disertacije kandidata mr. sc. Damira Nadarevića

1229

Odbrana doktorske disertacije kandidata mr. sc. Damira Nadarevića pod naslovom “Utjecaj masovnih medija na interne komunikacije i resocijalizaciju osuđenih lica u kazneno popravnim ustanovama” održat će se u četvrtak, 8.12.2016. godine u 12:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka.

Pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije osam dana prije odbrane.

PrethodniJavni poziv za dodjelu studentskih zajmova
SljedećiOdbrana doktorske disertacije kandidata mr. sc. Adisa Zilića