Odbrana doktorske disertacije kandidata mr. sc. Jasmina Hodžića

1198

Odbrana doktorske disertacije kandidata mr. sc. Jasmina Hodžića pod naslovom “Tipovi sintaksičkog ambigviteta u bosanskom jeziku” održat će se u utorak, 10.01.2017. godine u 11:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka.

Pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije osam dana prije odbrane.

PrethodniRezultati Prvog parcijalnog testa iz predmeta “Osnovi ekonomije”
SljedećiOdbrana magistarskog rada kandidatkinje Alenke Čolaković-Avdić