Odbrana doktorske disertacije kandidata mr. sc. Miomira Abovića pod naslovom “Jezik Psaltira iz Nikoljca od 1510. godine” održat će se u utorak, 07.03.2017. godine u 11:30 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka. Pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije osam dana prije odbrane.