Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Amile Grebović

696

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Amile Grebović pod naslovom Saradnja škole i porodice i njena refleksija na uspjeh u upravljanju školom održat će se u četvrtak, 13.4.2017. godine u 11:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka.
Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije osam dana prije odbrane.