Odbrana magistarskog rada Maje Hadžisalihović

785

Termin odbrane magistarskog rada kandidatkinje Maje Hadžisalihović pod naslovom Konceptualne metafore u medicini pomijera se na petak 26.02.2016. godine u 13. sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka.

Pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci najkasnije osam dana prije odbrane.