Odbrana magistarskog rada Sanje Ćemalović

840

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Sanje Ćemalović pod naslovom Jezičko-stilske osobitosti engleskog pravnog i bosanskog pravnog jezika – kontrastivna analiza, održat će se 28.08.2015. godine u 11.00 sati u Amfiteatru fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije osam dana prije odbrane.