Odbrana magistarskog rada kandidata Zlatka Hadžiomerovića pod naslovom “Društveni razvoj Stoca od 1918. do 1941. godine” održat će se u petak, 31.03.2017. godine u 13:30 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka.

Pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati radu Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije osam dana prije odbrane.