Odbrana završnog rada – Master studij – kandidatkinja Elvira Marić

898

Termin odbrane završnog rada na II ciklusu studija kandidatkinje Elvire Marić pod naslovom Pojava globalnih medija u Bosni i Hercegovini i njihov utjecaj na tradicionalno izvještavanje pomijera se na ponedjeljak, 30.5.2016. godine u 13h. Odbrana će biti održana u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka.