Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija za kandidatkinju Editu Kevro

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija na temu: Lingvistička koncepcija Gramatike bosanskoga jezika iz 1890. kandidatkinje Edite Kevro, održat će se u srijedu 20.11.2019. godine u 12:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.