Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija za kandidatkinju Aidu Droce

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija na temu: Pitanje identiteta u odabranim romanima Huseina Bašića kandidatkinje Aide Droce, održat će se u ponedjeljak 30.03.2020. godine u 10:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.