Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Jezička politika Instituta za jezik (1972-1992) kandidatkinje Almire Majstorić, održat će se u petak 31.05.2019. godine u 12:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru