Odbrana završnog rada na II ciklusu studija

760

Odbrana završnog rada na II ciklusu studija kandidatkinje Fahrije Leskovci pod naslovom Historija kao parabolički okvir za priču u romanima „Ugursuz“ i „Karabeg“ Nedžada Ibrišimovića održat će se u petak, 23.12.2016. godine u 13:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka.

Pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati radu Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije osam dana prije odbrane.