Održan naučni skup “Džemal Bijedić -100 godina od rođenja i 40 godina od smrti“

1163

U organizaciji Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Muzeja Hercegovine Mostar u petak, 21.4.2017. godine, održan je međunarodni naučni skup pod nazivom „Džemal Bijedić -100 godina od rođenja i 40 godina od smrti“

Skup je otvorila prof. dr. Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i nauke, a prisutnim su se obratili i Ljubo Bešlić, gradonačelnik Grada Mostara i prof. dr. Sead Pašić, rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ kao predsjednik Organizacionog odbora.

U radnom dijelu skupa učestvovali su, između ostalih, Husnija Kamberović, Raif Dizdarević, Mirko Pejanović, Hrvoje Klasić i drugi. Na kraju skupa prisutnim se obratio i Dragan Bijedić, sin Džemala Bijedića, koji se zahvalio svima za učešće. Skup je zatvorio prorektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ prof. dr. Elvir Zlomušica. Radovi koji nastanu kao rezultat naučnog skupa biti će publikovani u zborniku radova krajem godine.