Odsjek za Bosanski jezik i književnost – septembarski ispitni rok

1405

SEPTEMBARSKI  ISPITNI ROKOVI

NASTAVNI PLAN 2015

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 Predaja prijava za septembarski ispitni rok vršit će se od 14.08.2017. do 23.08.2017. godine  

Prilikom predaje prijave za ispit (za drugi ispitni termin), studenti su obavezni izvršiti uplatu za dopunski ispitni rok.

Uplatu za ispit izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710, svrha: H4128 – dopunski rokovi- (napisati naziv predmeta), iznos 50,00 KM

 PRVI SEMESTAR

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Historija standardnih jezika

Doc.dr. Edim Šator

5.9.2017. u 10h

amfiteatar

19.9.2017. u 10h

amfiteatar

2. Uvod u književnost

Prof.dr.Sanjin Kodrić

6.9.2017. u 10h

amfiteatar

20.9.2017. u 10h

amfiteatar

3. Svjetska književnost I

Prof.dr. Dijana Hadžizukić

7.9.2017. u 12h

Uč.1.

21.9.2017. u 10h

Uč.1.

4. Južnoslavenska književnost I

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

29.8.2017. u 10h

PA 3

12.9.2017. u 10h

PA 3

 DRUGI SEMESTAR

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
Fonetika i fonologija b/h/s jezika

Doc.dr. Edim Šator

7.9.2017. u 10h

amfiteatar

21.9.2017. u 10h

amfiteatar

Norma i kultura b/h/s jezika

Doc.dr. Edim Šator

8.9.2017. u 10h

Amfiteatar

22.9.2017. u 10h

amfiteatar

Teorija književnosti

Prof.dr.Sanjin Kodrić

13.09.2017. u 10h

Uč.1.

27.9.2017.u 10h

Uč.1

Bosanskohercegovačka književnost srednjevjekovnog i osmanskog perioda

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

31.8.2017. u 10h

PA 3

15.9.2017. u 10h

PA 3

Usmena književnost

Prof.dr.Dijana Hadžizukić

5.9.2017. u 12h

Uč. 1

19.9.2017. u 12h

Uč. 1

Historija BiH

Doc.dr.Almir Marić

28.8.2017. u 10h 18.9.2017. u 12h

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (TREĆI SEMESTAR)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM IZ 2015.GODINE

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija I

prof.dr. Elvira Dilberović

5.9.2017. u 10h

amfiteatar

19.9.2017. u 10h

amfiteatar

2. Staroslavenski jezik

Doc.dr. Alen Kalajdžija

31.8.2017. u 10h

Uč. PA

15.9.2017. u 13h

Uč. PA 3

3. Svjetska književnost II

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

29.8.2017. u 10h

PA 3

12.9.2017. u 10h

Uč. PA 3

4. Pedagogija  Prof.dr.Husein Musić
5. Engleski jezik I

Doc.dr.Aida Džiho – Šator

28.8.2017. u 10h 12.9.2017. u 10h

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ČETVRTI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok   Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija II

prof. dr. Elvira Dilberović

7.9.2017. u 10h

amfiteatar

21.9.2017. u 10h

amfiteatar

2. Dijalektologija

Doc.dr. Edim Šator

8.9.2017. u 10h

Amfiteatar

22.9.2017. u 10h

amfiteatar

3. Južnoslavenska književnost II

prof.dr. Dijana Hadžizukić

6.9.2017. u 10h

Uč .PA 3

20.9.2017. u 10h

Uč. PA 3

4. Književnost BiH II- austrougarski period i počeci moderne

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

28.8.2017. u 10h

PA 3

15.9.2017. u 10h

PA 3

5. Engleski jezik II

Doc.dr.Aida Džiho – Šator

9.9.2017. u 10h 23.9.2017. u 10h
IZBORNI PREDMETI
1. Njemački jezik

Doc.dr.Anisa Trbonja – Omanić

5.9.2017. u 10h

 

19.9.2017. u 10h

 

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (TREĆI SEMESTAR)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM IZ 2011.GODINE

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija I

prof. dr. Elvira Dilberović

5.9.2017. u 10h

amfitetar

19.9.2017. u 10h

amfiteatar

2. Staroslavenski jezik

Doc.dr. Alen Kalajdžija

31.8.2017. u 10h

Uč. PA 3

15.9.2015. u 13h

Uč. PA3

3. Uvod u književnost

Prof.dr. Sanjin Kodrić

6.9.2017. u 10h

amfiteatar

20.9.2017. u 10h

amfiteatar

4. Svjetska književnost II

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

29.8.2017. u 10h

PA 3

12.9.2017. u 10h

PA 3

5. Književnost BiH II-austrougarski period  Doc.dr.Lejla Žujo – Marić 30.8.2017. u 10h

PA 3

15.9.2017. u 10h

PA 3

IZBORNI PREDMETI
1. Historija i razvoj romana

prof.dr  Dijana Hadžizukić

7.9.2017. u 12h

Kabinet profesorice

21.9.2017. u 12h

Kabinet profesorice

2. Informatika Doc.dr.Emina Junuz
3. Arapski jezik II

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ČETVRTI SEMESTAR)

Predmet Ispitni rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija II

Doc.dr. Elvira Dilberović

7.9.2017. u 10h

amfiteatar

21.9.2017. u 10h

amfiteatar

2. Dijalektologija

Doc.dr. Edim Šator

8.9.2017. u 10h

Amfiteatar

22.9.2017. u 10h

amfiteatar

3. Teorija književnosti

Prof.dr. Sanjin Kodrić

13.9.2017. u 10h

Uč.1.

27.9.2017.u 10h

Uč.1

4. Južnoslavenska književnost II

prof.dr. Dijana Hadžizukić

28.8.2017. u 10h

Uč .PA 3

14.9.2017. u 10h

Uč. PA 3

5. Književnost BiH II-počeci moderne

doc.dr.Lejla Žujo – Marić

31.8.2017. u 10h

PA 3

15.9.2017. u 10h

PA 3

IZBORNI PREDMETI
1. Interkulturalno razumijevanje i ljudska prava Prof.dr. Asim Peco
2. Dječija književnost

prof.dr. Dijana Hadžizukić

5.9. 2017. U 12h

Uč. PA3

19.9.2017. u 12h

Uč.PA 3

AKADEMSKA 2014/2015. GODINA

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PETI SEMESTAR)

Predmet Ispitni rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Sintaksa I

Doc.dr.Mirela Omerović

5.9.2017. u 10h

amfiteatar

19.9.2017. u 10h

amfiteatar

2. Historija bosanskog jezika I

Doc.dr. Alen Kalajdžija

31.8.2017. u 10h

Uč. PA 3

15.9.2015. u 13h

Uč. PA3

3. Književnost BiH od 1918.do 1945.

Prof. dr. Dijana Hadžizukić

28.8.2017. u 12h

Uč .PA 3

14.9.2017. u 10h

Uč. PA 3

4. Svjetska književnost III – prva polovina XX vijeka

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

30.8.2017. u 10h

Uč.1.

13.9.2017.u 10h

Uč.1

5. Južnoslavenska književnost III

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

8.9.2017. u 12h

Uč.1.

22.9.2017. u 12h

Uč.1.

 IZBORNI PREDMETI
1. Njemački jezik I

Doc.dr. Anisa Trbonja – Omanić

29.8.2017. u 10h 12.9.2017. u 10h
2. Engleski jezik I

Doc.dr. Aida Džiho – Šator

28.8.2017. u 10h 11.9.2017. u 10h

 

 

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ŠESTI SEMESTAR)

 

Predmet Ispitni rok  
OBAVEZNI PREDMETI
1. Sintaksa II

Doc.dr.Mirela Omerović

7.9.2017. u 10h

Amfiteatar

21.9.2017. u 10h

amfiteatar

2. Historija bosanskog jezika II

Doc.dr. Alen Kalajdžija

11.9.2017. u 13h

Uč. PA 3

25.9.2017. u 13h

Uč. PA 3

3. Lingvostilistika

Doc.dr. Edim Šator

6.9.2017. u 10h

amfiteatar

20.9.2017. u 10h

amfiteatar

4. Svjetska književnost III – druga polovina XX vijeka

prof.dr. Dijana Hadžizukić

30.8.2017. u 10h

Uč.1.

13.9.2017.u 10h

Uč.1

5. Pedagogija, Prof.dr. Husejn  Musić
 IZBORNI PREDMETI
1.  Poetika bošnjačkog romana

prof.dr. Dijana Hadžizukić

7.9.2017. u 12h

Kabinet profesorice

21.9.2017. u 12h

Kabinet profesorice

2. Njemački jezik II

Doc.dr. Anisa Trbonja – Omanić

8.9.2017. u 10h 22.9.2017. u 10h
3. Engleski jezik II

Doc.dr. Aida Džiho – Šator

2.9.2017. u 10h 16.9.2017. u 10h

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (SEDMI SEMESTAR)

akademska 2014/2015. godina

Predmet Ispitni rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Sintaksa III

Doc.dr.Edim Šator

7.9.2017. u 10h

Amfiteatar

21.9.2017. u 10h

amfiteatar

2. Metodika nastave bosanskog jezika I (teorija)Prof.dr. Dijana Hadžizukić 29.8.2017. u 12h

Uč. PA 3

18.9.2017. u 12h

Uč. PA 3

3. Opća lingvistika I Prof.dr.Belma Šator 30.8.2017. u 10h 13.9.2017. u 10h
 IZBORNI PREDMETI
1. Frazeologijaprof.dr.Belma Šator 5.9.2017. u 10h 19.9.2017. u 10h
2. Savremena reklama Doc.dr.Seid Masnica

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (OSMI SEMESTAR)

akademska 2014/2015. godina

Predmet prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
Leksikologija

Doc.dr.Mirela Omerović

7.9.2017. u 10h

Amfiteatar

21.9.2017. u 10h

amfiteatar

Metodika nastave bosanskog jezika II (praksa)Prof.dr. Dijana Hadžizukić 29.8.2017. u 12h

Uč. PA 3

18.9.2017. u 12h

Uč. PA 3

Opća lingvistika II

Prof.dr.Belma Šator

5.9.2017. u 10h 19.9.2017. u 10h
Savremena književnost BiH

Prof.dr. Dijana Hadžizukić

6.9.2017. u 10h

Amfiteatar

20.9.2017. u 10h

amfiteatar

Južnoslavenska književnost IV

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

28.8.2017. u 10h

Uč .PA 3

14.9.2017. u 10h

Uč. PA 3

Psihologija

Doc.dr.Vesna Ćorluka – Čerkez

30.8.2017. u 12h

amfiteatar

13.9.2017. u 12h

amfiteatar

 IZBORNI PREDMETI
1.Historija osmanske civilizacije

Doc.dr.Faruk Taslidža

7.9.2017. u 12h 21.9.2017. u 12h
2.Historija srednjevjekovne civilizacije Doc.dr.Adis Zilić 31.8.2017. u 10h 15.9.2017. u 10h
3.Retorika Doc.dr.Edim Šator 8.9.2017. u 10h 22.9.2017. u 10h