Odsjek za bosanski jezik i književnost – dodatni rok – zimski semestar, juli 2017. godine

1061

 

JULSKI ISPITNI ROKOVI

AKADEMSKA 2016/2017. GODINA

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PRVI SEMESTAR)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2015.

Predmet ispitni rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Historija standardnih jezika

Doc.dr.Edim Šator

4.7.2017. u 10h

amfiteatar

2. Uvod u književnost

Prof.dr.Sanjin Kodrić

5.7.2017. u 10h

amfiteatar

3. Svjetska književnost I

Prof. dr. Dijana Hadžizukić

7.7.2017. u 10h

Uč. PA3

4. Južnoslavenske književnosti I

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

10.7.2017. u 10h

Uč.1.

JULSKI  ISPITNI ROKOVI

AKADEMSKA 2015/2016. GODINA

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PRVI SEMESTAR)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2015.

Predmet Prvi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Historija standardnih jezika

Doc.dr.Edim Šator

4.7.2017. u 10h

amfiteatar

2. Uvod u književnost

Prof.dr.Sanjin Kodrić

5.7.2017. u 10h amfiteatar
3. Svjetska književnost I

Prof. dr. Dijana Hadžizukić

7.7.2017. u 10h

Uč. PA 3

4. Južnoslavenska književnost I

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

10.7.2017. u 10h

Uč.1.

5. Usmena književnost

Prof.dr.Dijana Hadžizukić

6.7.2017. u 12h

Uč.1

JULSKI  ISPITNI ROKOVI

AKADEMSKA 2015/2016. GODINA

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PRVI SEMESTAR)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2011.

Predmet Prvi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Historija standardnih jezika

Doc.dr.Edim Šator

4.7.2017. u 10h

amfiteatar

2. Norma i kultura b/h/s jezika I

Doc.dr.Edim Šator

3.7.2017. u 10h

Uč. PA 3

3. Svjetska književnost I

Prof. dr. Dijana Hadžizukić

7.7.2017. u 10h

Uč.PA3

4. Južnoslavenska književnost I

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

10.7.2017. u 10h

Uč.1.

5. Usmena književnost

Prof.dr.Dijana Hadžizukić

6.7.2017. u 12h

Uč.1.

6. Historija BiH IDoc.dr.Almir Marić 4.7.2017. u 12h

JULSKI  ISPITNI ROKOVI

AKADEMSKA 2016/2017. GODINA

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (TREĆI SEMESTAR)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2015.

Predmet Prvi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija I

Prof.dr.Elvira Dilberović

4.7.2017. u 10h

amfiteatar

2. Staroslavenski jezik

Doc.dr. Alen Kalajdžija

6.7.2017. u 12h

Uč. PA 3

3. Svjetska književnost II

Prof.dr. Dijana Hadžizukić

3.7.2017. u 10h

Uč.1

4. Pedagogija Prof.dr.Husein Musić
5. Engleski jezik I

Doc.dr.Aida Džiho- Šator

12.07. U 12h

JULSKI  ISPITNI ROKOVI

AKADEMSKA 2015/2016. GODINA

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (TREĆI SEMESTAR)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2011.

Predmet Prvi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija I

Prof.dr.Elvira Dilberović

4.7.2017. u 10h

amfiteatar

2. Staroslavenski jezik

Doc.dr. Alen Kalajdžija

6.7.2017. u 10h

Uč. PA3

3. Uvod u književnost

Prof.dr.Sanjin Kodrić

 5.7.2017.u 10h

amfiteatar

4. Književnost BiH – Austrougarski period Prof.dr.Alija Pirić 7.7.2017. u 10h

Uč.PA3

5. Svjetska književnost II

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

3.7.2017. u 10h

Uč.1.

Izborni predmeti
1. Historija i razvoj romana

Prof.dr.Dijana Hadžizukić

12.7.2017. u 12h
2. Informatika Doc.dr.Emina Junuz

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2011.

AKADEMSKA 2016/2017. GODINA

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PETI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Sintaksa I

Doc.dr. Mirela Omerović

4.7.2017. u 10h

amfiteatar

2. Historija bosanskog jezika I

Doc.dr. Alen Kalajdžija

6.7.2017. u 12h

Uč. PA 3

3. Književnost BiH od 1918. do 1945. godineProf.dr. Dijana Hadžizukić 7.7.2017. u 10h

Uč. PA 3

4. Svjetska književnost III – prva polovina XX vijeka

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

5.7.2017. u 10h

Uč.1

5. Južnoslavenske književnosti III

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

10.7.2017. u 10h

Uč.1

6. PedagogijaProf.dr.Husejn Musić 13.07 u 11.00
 IZBORNI PREDMETI
1. Njemački jezik I

Doc.dr. Anisa Trbonja – Omanić

10.7.2017. u 11h
2. Engleski jezik I

Doc.dr. Aida Džiho – Šator

12.07. U 12h

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2011.

AKADEMSKA 2016/2017. GODINA

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (SEDMI SEMESTAR)

Predmet ispitni rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Sintaksa IIIDoc.dr.Edim Šator 4.7.2017. u 10h amfiteatar
2. Metodika nastave bosanskog jezika I (teorija)Prof. dr. Dijana Hadžizukić 10.7.2017. u 10h

Uč. PA 3

3. Opća lingvistika I

Prof.dr. Belma Šator

5.7.2017. u 10h
 IZBORNI PREDMETI
1. Frazeologija Prof.dr. Belma Šator 4.7.2017. u 10h
2. Savremena reklama

Doc.dr.Seid Masnica

03.07. u 10.00

OBAVJEŠTENJE: prilikom predaje prijave za ispit, studenti su obavezni izvršiti uplatu za dopunski ispitni rok.

Uplatu za ispit izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710, svrha: H4128 – dopunski rokovi- (napisati naziv predmeta), iznos 50,00 KM