UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

 

Julski ispitni rokovi za akademsku 2016/2017. godinu

I ROK
I GODINA ECTS datum vrijeme sala PREDAVAČ
Engleski jezik I 5 12.07 u12h doc. dr.Aida Džiho Šator
Bosanski, Hrvatski, Srpski I 5 doc. dr. Edim Šator
Opća komunikologija 8 3.7. u 10h broj I doc. dr. Seid Masnica
Historija komuniciranja 8  4.7. u 10h broj I doc. dr. Seid Masnica
Politički sistem 5 7.7. u 13h broj II doc. dr. Dijana Gupta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

 

Julski ispitni rokovi za akademsku 2016/2017. godinu

I ROK
II GODINA

Treći semestar

ECTS datum vrijeme sala PREDAVAČ
Kreacija imidža 5 7.7. u 13h broj II doc. dr. Dijana Gupta
Vještine komuniciranja 5 3.7. u 10h doc. dr. Edim Šator
Etika komuniciranja 5 6.7. u 13h broj II doc. dr. Dijana Gupta
Mediji i javnost 5 4.7. u 12h broj I doc. dr. Amer Džihana
Uvod u novinarstvo 5 5.7. u 11h broj II doc. dr. Radenko Udovičić
Metodologija komunikoloških istraživanja 5 14.7. u 10h broj II doc. dr. Seid Masnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

 

Julski ispitni rokovi za akademsku 2016/2017. godinu – od 3.7. do 14.7.

I ROK
III GODINA

Peti semstar

ECTS datum vrijeme sala PREDAVAČ
Osnove ekonomije 5 10.7. u 9h AMF 1 na EFMO prof. dr. Adil Trgo
Pravo i obaveze medija 5 4.7. u 12h broj I doc. dr. Amer Džihana
Metodologija 6 14.7. u 10h broj II doc. dr. Seid Masnica
Teorija i praksa odnosa s javnošću 6 11.7. u 10h broj I doc. dr. Seid Masnica
Njemački jezik I 4 10.7. u 11h PA2 doc. dr. Anisa Trbonja-Omanić
Pedagogija 4 13.7 U 10h prof.dr. Husejn Musić
Savremena reklama 4 3.7. u 10h broj I doc. dr. Seid Masnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

 

Julski ispitni rokovi za akademsku 2016/2017 godinu

I ROK
IV GODINA

Sedmi semestar

ECTS datum vrijeme sala PREDAVAČ
Mediji i javnost 5 4.7. u 12h broj I doc. dr. Amer Džihana
Menadžment mas medija 5 11.7. u 13h broj II doc. dr. Dijana Gupta
Komuniciranje savremenih kompanija 6 14.7. u 10h broj II doc. dr. Seid Masnica
Oglašavanje 6   12.7. u 13h broj II doc. dr. Dijana Gupta
Historija religija 4 prof. dr. Senaid Hadžić
Njemački jezik III 4 10.7. u 11h doc. dr. Anisa Trbonja-Omanić

 

OBAVJEŠTENJE: prilikom predaje prijave za ispit, studenti su obavezni izvršiti uplatu za dopunski ispitni rok.

Uplatu za ispit izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710, svrha: H4128 – dopunski rokovi- (napisati naziv predmeta), iznos 50,00 KM