Odsjek za Komunikologiju – Septembarski ispitni rokovi

2043

 

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

 

Predaja prijava za septembarski ispitni rok vršit će se od 14.08.2017. do 23.08.2017. godine  

Prilikom predaje prijave za ispit (za drugi ispitni termin), studenti su obavezni izvršiti uplatu za dopunski ispitni rok.

Uplatu za ispit izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710, svrha: H4128 – dopunski rokovi- (napisati naziv predmeta), iznos 50,00 KM

Septembarski ispitni rokovi za akademsku 2016/2017. godinu –

rokovi
I GODINA ECTS ROK I vrijeme sala Rok II uz plaćanje Vrijeme PREDAVAČ
Engleski jezik I 5 28.8. 10:00 11.9. 10:00 doc. dr. Aida Džiho-Šator
Bosanski, Hrvatski, Srpski I 5 31.8. 10.00 amfiteatar 12.09 10:00 doc. dr. Edim Šator
Opća komunikologija 8 07.09. 10:00 broj I 21.09. 10:00 doc. dr. Seid Masnica
Historija komuniciranja 8 30.08. 10:00 broj I 14.09. 10:00 doc. dr. Seid Masnica
Politički sistem 5 29.08. 12:00 broj II 19.09. 12:00 doc. dr. Dijana Gupta

 

ROKOVI
I GODINA

Drugi semestar

 

ECTS

 

Rok I

 

vrijeme

 

sala

 

Rok II uz plaćanje

 

Vrijeme

 

PREDAVAČ

Bosanski, Hrvatski, Srpski II 5 05.09. 10:00 amfiteatar 22.09. 10:00 doc. dr. Edim Šator
Engleski jezik II 5 09.09. 10:00 23.09. 10:00 doc.dr. Aida Džiho – Šator
Historija BiH 4 06.09. 12:00 18.09. 12:00 doc.dr. Almir Marić
Komunikacijski žanrovi 8 08.09. 10:00 broj II 15.09. 10:00 doc. dr. Seid Masnica
Osnove propagande 7 29.08. 10:00 broj I 13.09. 10:00 doc. dr. Seid Masnica

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

 

Septembarski ispitni rokovi za akademsku 2016/2017.Godinu

ROKOVI
II GODINA

Treći semestar

ECTS ROK I vrijeme sala Rok II uz plaćanje vrijeme PREDAVAČ
Kreacija imidža 5 31.08. 12:00 broj II 11.09. 12:00 doc. dr. Dijana Gupta
Vještine komuniciranja 5 09.09. 11:00 16.09. 11:00 doc. dr. Edim Šator
Etika komuniciranja 5 30.08. 11:00 broj II 12.09. 12:00 doc. dr. Dijana Gupta
Mediji i javnost 5 08.09. 11:00 broj I 14.09. 11:00 doc. dr. Amer Džihana
Uvod u novinarstvo 5 29.08. 11:00 broj II 22.09.

 

11:00 doc. dr. Radenko Udovičić
Metodologija komunikoloških istraživanja 5 06.09. 10:00 broj II 15.09. 10:00 doc. dr. Seid Masnica
Historija BiH 4 06.09 12:00 18.09. 12:00 doc.dr. Almir Marić

 

ROKOVI
II GODINA

Četvrti semestar

ECTS Rok I vrijeme sala Rok II uz plaćanje   PREDAVAČ
Retorika 7 13.09. 11:00 23.09. 11:00 doc.dr. Edim Šator
Osnovi stilistike 6  05.09 20.9. 12:00 doc.dr. Edim Šator
Javno komuniciranje 7 07.09. 11:00 broj I 25.09. 11:00 doc. dr. Amer Džihana
Komunikacija u multietničkim zajednicama 6 28.08. 11:00 broj II 19.09. 11:00 doc. dr. Radenko Udovičić
Kultura govora

(NpiProgram 2011/2012)

5 16.09. 12:00 28.9. 12:00 doc.dr. Edim Šator
Njemački jezik 4 29.08 10:00 PA2 12.09 10:00 Doc.dr. Anisa Trbonja – Omanić
Historija civilizacija 4 31.08. 10:00 11.09. 10:00 Doc.dr. Almir Marić

 

 

 

 

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

 

Sempembarski ispitni rokovi za akademsku 2016/2017. godinu

ROKOVI
III GODINA

Peti semstar

ECTS Rok I vrijeme sala Rok II uz plaćanje vrijeme PREDAVAČ
Osnove ekonomije 5 13.9. 09:00 AMF 1 na EFMO  27.09  09:00 prof. dr. Adil Trgo
Pravo i obaveze medija 5 05.09. 12:00 broj I 11.09. 11:00 doc. dr. Amer Džihana
Metodologija 6 06.09. 10:00 broj II 15.09. 10:00 doc. dr. Seid Masnica
Teorija i praksa odnosa s javnošću 6 09.09. 10:00 broj I 21.09. 10.00 doc. dr. Seid Masnica
Njemački jezik I 4 29.8. 10:00 PA2 12.9. 10:00 doc. dr. Anisa Trbonja-Omanić
Pedagogija 4 prof.dr. Husejn Musić
Savremena reklama 4 31.08. 10:00 broj I 14.09. 10:00 doc. dr. Seid Masnica

 

ROKOVI
III GODINA

Šesti semestar

ECTS Rok I vrijeme sala Rok II uz plaćanje   PREDAVAČ
Njemački jezik II 4 08.9. 10:00 PA2 22.9.  10:00 doc.dr. Anisa Trbonja – Omanić
Političko komuniciranje 6 06.09. 10:00 broj I 20.09.

 

10:00 doc. dr. Seid Masnica
Izborna kampanja 5 07.09. 10:00 broj I 18.09. 10:00 doc. dr. Seid Masnica
Agencijsko novinarstvo 4 30.08. 11:00 broj II 21.09. 12:00 doc. dr. Dijana Gupta
Poslovno komuniciranje 6 08.09. 10:00 broj II 14.09. 10:00 doc. dr. Seid Masnica
Online mediji 5 28.08. 12:00 broj I 23.09. 11:00 doc.dr. Amer Džihana
Kreacija imidža 4 31.08. 13:00 broj II 19.09. 12:00 doc.dr. Dijana Gupta

 

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

 

Septembarski ispitni rokovi za akademsku 2016/2017 godinu

ROKOVI
IV GODINA

Sedmi semestar

ECTS Rok I vrijeme sala Rok II uz plaćanje vrijeme PREDAVAČ
Mediji i javnost 5 29.08. 12:00 broj I 18.09. 11:00 doc. dr. Amer Džihana
Menadžment mas medija 5 31.08. 11:00 broj II 21.09. 12:00 doc. dr. Dijana Gupta
Komuniciranje savremenih kompanija 6 06.09. 10:00 broj II 14.09. 10:00 doc. dr. Seid Masnica
Oglašavanje 6  30.08. 12:00 broj II 25.09. 11:00 doc. dr. Radenko Udovičić
Historija religija 4 22.09. 13:30 prof. dr. Senaid Hadžić
Historija umjetnosti 4 08.09l 13:00 prof. dr. Senaid Hadžić
Njemački jezik 4 5.9. 10:00 19.9. 10h doc. dr. Anisa Trbonja-Omanić

 

 

ROKOVI
IV GODINA

Osmi semestar

ECTS Rok I vrijeme sala Rok II uz plaćanje PREDAVAČ
Praktično komuniciranje 10 07.09. 10:00 broj I 13.09. 10:00 doc.dr. Seid Masnica
Globalizacija komuniciranja 5 08.09. 10:00 broj II 15.09. 10:00 doc. dr. Seid Masnica