Odsjek za Turski jezik i književnost – Septembarski ispitni rokovi

1529

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

ISPITNI ROKOVI SEPTEMBAR  2017.

Predaja prijava za septembarski ispitni rok vršit će se od 14.08.2017. do 23.08.2017. godine  

Prilikom predaje prijave za ispit (za drugi ispitni termin), studenti su obavezni izvršiti uplatu za dopunski ispitni rok.

Uplatu za ispit izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710, svrha: H4128 – dopunski rokovi- (napisati naziv predmeta), iznos 50,00 KM

 

NAZIV PREDMETA 1. TERMIN 2. TERMIN
1.GODINA – PRVI SEMESTAR
Uvod u proučavanje turskog jezika I    doc. dr. Kaan Yılmaz 8.9. u 10 22.9. u 10
Turska historija

doc. dr. Faruk Taslidža

7.9. u 10 21.9. u 10
Uvod u književnost

prof. dr. Sanjin Kodrić

6.9. u 10 20.9. u 10
Uvod u lingvistiku

Prof. dr. Belma Šator

5.9. u 10 19.9. u 10
Bosanski, hrvatski, srpski jezik I

doc. dr. Edim Šator

28.8. u 10 11.9. u 10
1. GODINA – DRUGI SEMESTAR
Uvod u proučavanje turskog jezika II   doc. dr. Kaan Yılmaz 9.9. u 10 23.9. u 10
Osnove pisanja na turskom jeziku    doc. dr. Kaan Yılmaz 30.8. u 10 13.9. u 10
Fonetika   doc. dr. Kaan Yılmaz 29.8. u 10 12.9. u 10
Interpretacija književnog djela

prof. dr. Sanjin Kodrić

11.09. u 10 25.9. u 10
Bosanski, hrvatski, srpski jezik II

doc. dr. Edim Šator

31.8. u 10 14.9. u 10
2.GODINA – TREĆI SEMESTAR
Pedagogija

Prof. dr. Husejn Musić

Osmanski turski I

doc. dr. Kaan Yılmaz

9.9. u 12 23.9. u 12
Turska historija III

doc. dr. Faruk Taslidža

7.9. u 10 21.9. u 10
Turski jezik III

doc. dr. Kaan Yılmaz

5.9.u 10 19.9. u 10
IZBORNI PREDMETI
Arapski jezik II 25.8. u 10 16.9. u 10
Balkanska književnost za vrijeme osmanske vladavine

doc. dr. Öznur Özdarıcı

6.9. u 10 20.9. u 10
Osnovi informatike

doc. dr. Emina Junuz

 05.09. u 10  19.09. u 10
2. GODINA – ČETVRTI SEMESTAR
Psihologija

doc. dr. Vesna Ćorluka – Čerez

30.8. u 12 13.9. u 12
Osmanski turski II

doc. dr. Kaan Yılmaz

28.8. u 12 11.9. u 12
Turska historija IV

doc. dr. Faruk Taslidža

8.9. u 10 22.9. u 10
Turski jezik IV

doc. dr. Öznur Özdarıcı

31.8 u 10 14.9. u 10
IZBORNI PREDMETI
Arapski jezik III 26.8. u 10 23.9. u 10
Institucije u osmanskom carstvu

doc. dr. Nurullah Ulutaş

29.8. u 10 12.9. u 10
Interkulturalno razumijevanje i ljudska prava doc.dr. Dijana Gupta  6.9. u 10  25.9 u 10

 

3. GODINA – PETI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
Divanska književnost I

doc. dr. Nurullah Ulutaş

24.8. u 10 18.9. u 10
Teorija prevođenja

doc. dr. Edina Solak

7.9. u 14 21.9. u 14
Osmanski turski III

doc. dr. Öznur Özdarıcı

26.8. u 10 13.9. u 10
Turski jezik V

doc. dr. Öznur Özdarıcı

25.8. u 10 14.9. u 12
IZBORNI PREDMETI
Engleski jezik I

doc. dr. Aida Džiho – Šator

28.8. u 10 11.9. u 10
Njemački jezik I

doc. dr. Anisa Trbonja – Omanić

29.8. u 10 12.9. u 10
Poezija Junus Emrea i Mevlana Dželaludina Rumija

doc. dr. Nurullah Ulutaş

5.9. u 12 19.9. u 12
3. GODINA – ŠESTI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
Divanska književnost II

doc. dr. Nurullah Ulutaş

6.9. u 14 20.9. u 14
Nova turska književnost I

doc. dr. Öznur Özdarıcı

9.9. u 12 23.9. u 12
Osmanski turski IV

doc. dr. Nurullah Ulutaş

30.8. u 10 25.9. u 10
Turski jezik VI

doc. dr. Öznur Özdarıcı

31.8. u 10 15.9. u 10
IZBORNI PREDMETI
Engleski jezik II

doc. dr. Aida Džiho – Šator

9.9. u 10 23.9. u 10
Njemački jezik II

doc. dr. Anisa Trbonja – Omanić

8.9. u 10 22.9. u 10
Turski dijalekti

doc. dr. Kaan Yılmaz

23.8. u 10 26.9. u 10

 

4. GODINA – SEDMI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
Turska i bosanska narodna književnost I  doc. dr. Nurullah Ulutaş 29.8. u 10 12.9. u 10
Nova turska književnost II

doc. dr. Nurullah Ulutaş

26.8. u 10 18.9. u 10
Historija Republike Turske

prof. dr. Adnan Velagić

28.8. u 10 11.9. u 10
Metodika nastave turskog jezika I    doc. dr. Öznur Özdarıcı 25.8. u 10 13.9. u 10
IZBORNI PREDMETI
Prevođenje sa bosanskog, hrvatskog, srpskog na turski jezik

doc. dr. Edina Solak

7.9. u 12 21.9. u 12
Bh. književnost XX stoljeća

prof. dr. Dijana Hadžizukić

6.9. u 10 20.9. u 10
Historija umjetnosti

prof. dr. Senaid Hadžić

Civilizacija Velike Britanije

doc. dr. Aida Džiho – Šator

5.9. u 10 19.9. u 10
4. GODINAOSMI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
Turska i bosanska narodna književnost II

doc. dr. Nurullah Ulutaş

8.9. u 10 22.9. u 10
Nova turska književnost III

doc. dr. Nurullah Ulutaş

9.9. u 10 23.9. u 10
Metodika nastave turskog jezika II   doc. dr. Öznur Özdarıcı 30.8. u 10 14.9. u 10
Uvod u tehnike izrade naučnog rada      doc. dr. Edina Solak 24.8. u 10 16.9. u 10
IZBORNI PREDMETI
Nova turska književnost IV

doc. dr. Nurullah Ulutaş

23.8. u 10 25.9. u 10
Civilizacija SAD

doc. dr. Aida Džiho – Šator

12.9. u 10 26.9. u 10
Historija srednjovjekovne civilizacije

prof. dr. Salih Jalimam

31.8. u 10 15.9. u 10