Obavještavaju se svi studenti upisani u akademskoj 2019/2020. godini da su dužni u periodu od 15.06.2020. do 19.06.2020. godine ovjeriti ljetni semestar.

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.  

Napominjemo da prijava ispita (preko aplikacije e-unmo) neće biti moguća bez ovjere ljetnog semestra.