Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2019/2020. godini

Odsjek-za-bosanski-jezik-i-književnostDownload Odsjek-za-historijuDownload Odsjek-za-turski-jezik-i-književnostDownload Odsjek-za-komunikologiju-1-1Download Odsjek-za-njemački-jezik-i-književnostDownload Odsjek-za-engleski-jezik-i-književnost-1Download

DAN OTVORENIH VRATA

U srijedu, 10.6.2020. godine sa početkom u 10 sati u kampusu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru će biti organizovan Dan otvorenih vrata. Zainteresovani će biti u...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1099/20, 101-1099-1/20 i...

Ovjera ljetnog semestra za sve studente I i II ciklusa u akademskoj ...

Obavještavaju se svi studenti upisani u akademskoj 2019/2020. godini da su dužni u periodu od 15.06.2020. do 19.06.2020. godine ovjeriti ljetni semestar.

APSOLVENTSKI ISPITNI ROKOVI 2019/2020. GODINA NADOKNADA ZA MART 2020.

APSOLVENTSKI-ISPITNI-ROK-JUNI-2020-3Download

Novi studijski program na FHN – u Kulturalni studiji i bosnistika

  Četverogodišnji studijski program iz oblasti Kulturalnih studija i bosnistike na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru kreiran je prema Bolonjskim principima studiranja, te 2020/2021. godine upisuje prvu generaciju studenata...

Studijski programi na Fakultetu humanističkih nauka za ak. 2020/2021.

Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru ove godine upisuje studente na šest studijskih programa na prvom ciklusu studija (dodiplomskom) i šest studijskih programa na drugom ciklusu studija (master). U sklopu...

Odgoda odbrane završnog rada kandidatkinje Aide Droce

Odbrana završnog rada na II ciklusu studija na temu Pitanje identiteta u odabranim romanima Huseina Bašića koja je bila predviđena za 30.03.2020. odgođena do daljneg. Novi termin odbrane će biti naknadno zakazan, nakon što se steknu...

Usvojene teme za izradu završnih i diplomskih radova na Fakultetu humanističkih nauka

Odluka o usvajanju tema i predmetnih nastavnika-mentor aza izradu diplomskih radova na II ciklusu studija Odluka o usvajanju tema i predmetnih nastavnika-mentora za izradu završnih radova na I ciklusu studija Odluka o dopuni...

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija za kandidatkinju Aidu Droce

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija za kandidatkinju Aidu Droce Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija na temu: Pitanje identiteta u odabranim romanima Huseina Bašića kandidatkinje Aide Droce, održat će...