Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Amilu Mahmić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija Amile MahmićDownload

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Elmu Salihović

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija Elme SalihovićDownload

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Eminu Letić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija Emine LetićDownload

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Majdu Duvnjak

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija Majde Duvnjak Download

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Interpretacija književnog djela

Rezultati-pismenog-dijela-ispita-iz-predmeta-Interpretacija-književnog-djela-od-28.6.Download

Poziv na “Slovo o Mostaru”, 5. međunarodnu naučnu konferenciju

Posebna nam je čast i iskreno zadovoljstvo pozvati Vas da učestvujete na Petoj međunarodnoj konferenciji Slovo o. Ove godine u pitanju je Slovo o Mostaru. Konferencija će se održati u Mostaru 20. i 21.10. 2021. godine na Fakultetu...

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 101-1517/21 od 27.5.2021. godine raspisuje se KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2021/2022. godini...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-1514/21 od 27.5.2021....

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Dalilu Tekešić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija studentice Dalile TekešićDownload

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Nerminu Usejnovski

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija studentice Nermine UsejnovskiDownload