Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Aminu Balić

Odbrana-Diplomskog-rada-na-II-ciklusu-studija za studenticu Aminu BalićDownload

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Tinu Marić

Odbrana-Diplomskog-rada-na-II-ciklusu-studija za studenticu Tinu MarićDownload

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Ilvanu Ćišić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija za studenticu Ilvanu ĆišićDownload

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u književnost

Rezultati-ispita-iz-Uvoda-u-književnostDownload

KONKURS za upis studenata na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u akademskoj 2020/2021. godini...

Konkurs za upis studenta - Drugi upisni rok u akademskoj 2020/21. godini Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine...

Septembarski ispitni rokovi – akademska 2019/2020.

Odsjek-za-bosanski-jezik-i-književnostDownload Odsjek-za-engleski-jezik-i-književnostDownload Odsjek-za-historijuDownload Odsjek-za-komunikologijuDownload Odsjek-za-njemački-jezik-i-književnost-Download Odsjek-za-turski-jezik-i-književnost-Download

Obavještenje o primljenim studentima na Fakultetu humanističkih nauka

Obavještenje-o-primljenim-studentima-docxDownload

Obavještenje za prijavljene kandidate na Fakultetu humanističkih nauka

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta humanističkih nauka na svojoj redovnoj sjednici usvojilo je rang liste primljenih kandidata. Konačnu odluku o upisu donosi Senat Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru koji će se...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija akademskoj...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1099/20, 101-1099-1/20 i...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Patriciju Orlić

Odbrana-Diplomskog-rada-na-II-ciklusu-studija-diplomskom-studiju-za-studenticu-Patriciju-OrlićDownload