Realizacija nastavnog procesa u toku trajanja Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne...

U Sali za sastanke u rektoratu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 16.3.2020. godine sa početkom u 9:00 sati je održan radni sastanak povodom realizacije nastavnog procesa u toku trajanja Naredbe Kriznog...

Obavještenje za odbrane završnih i diplomskih radova

Obavještavaju se svi studenti koji će u naredne dvije sedmice braniti završni ili diplomski rad da će odbrana biti održana samo u prisustvu komisije i kandidata.   Dekanat

Obavještenje za apsolventske rokove

Zbog novonostale situacije apsolventski rokovi se odgađaju do daljneg. Isti će biti održani kada se za to steknu uvjeti.   Dekanat

KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-173/20 od 12.03.2020. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka...

Informacija o obustavi nastavnog procesa

U skladu s Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, obustavlja se nastavni proces od petka, 13.03.2020. godine u svim osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama, kao i rad dječijih vrtića na period...

Raspored nastave za ljetni semestar 2020. godine

Historija i međunarodni odnosi I godina, ljetni semestar 2020. Historija i međunarodni odnosi II godina, ljetni semestar 2020. Odsjek za historiju, IV godina, ljetni semestar 2020. Historija BiH, II ciklus studija, ljetni semestar...

Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja (II godina Odsjeka za komunikologiju)

Pismeni dio ispita iz predmeta Vještine komuniciranja (II godina Odsjeka za komunikologiju) niko nije položio. Konsultacije su u četvrtak, 30.1.2020. godine u 12h, u Sali za sastanke. Doc.dr. Irma Marić

Rezultati ispita iz predmeta Turska i bosanska narodna književnost I i Turska i bosanska...

  Pismeni dio ispita položili su: HB150007 HB150005 HB170015 Usmeni ispit (i konsultacije) i upis ocjena je u četvrtak, 30.1.2020. godine u 11.30h, u Sali za sastanke. doc.dr. Irma Marić

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Komunikacijske vještine

  Pismeni dio ispita položili su: HM190005 HM190014 HM190009 HM190006 HM190029 HM190004 HM190036 HM190017 HM190021 HM190011 HM190030 Usmeni ispit (i konsultacije) i upis ocjena je u četvrtak, 30.1.2020. godine u 12h, u Sali...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Danielu Taslidžić Herman

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Danielu Taslidžić Herman Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Bosanska Posavina na razmeđu 19. i 20. stoljeća. Demografske...