Odbrana završnog rada – Master studij – kandidatkinja Amne Sabljić

Odbrana završnog rada na master studiju kandidatkinje Amne Sabljić na temu Odnosi s javnošću bosanskohercegovačkih političkih stranaka u periodu između izbornih kampanja održat će se u ponedjeljak 08.02.2016. godine u 13.00...

Odbrana magistarskog rada Aleme Fazlić

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Aleme Fazlić pod naslovom Efekti savremenih kritika škole na tokove u sistemu odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, održat će se u četvrtak, 11.02.2016. godine u...

Obavještenje o uplati za diplomu I i II ciklusa studija i naučnog stepena magistra...

Obavijest o uplati za diplomu Obavještavaju se studenti koji su završili studij I i II ciklusa studija u 2015. godini da su obavezni na ime troškova izrade diplome najkasnije do 30.01.2016. godine...

Promjena termina odbrane doktorske disertacije mr. sc. Berina Bajrića

Odbrana doktorske disertacije kandidata mr. sc. Berina Bajrića pod naslovom Intertekstualni i kulturnomemorijski aspekti poezije Abdulaha Salahudina Uššakija Bošnjaka održat će se u srijedu, 20.1.2016. godine u 12:00 sati u amfiteatru...

PRAVILA STUDIRANJA NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA NA UNIVERZITETU “DŽEMAL BIJEDIĆ”

Na osnovu člana 72. stava 1. tačke a) i člana 145. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine...

Obavještenje za ovjeru zimskog semestra u akademskoj 2015/2016. godini

Ovjera zimskog semestra za sve studente I i II ciklusa u akademskoj 2015/2016. godini. Obavještavaju se svi studenti upisani u akademskoj 2015/2016. godini da su dužni u periodu od 18.01.2016. do 22.01.2016....

Obavijest za predmet Informatika VAŽNO !!!

Obavijest za predmet INFORMATIKA Svi studenti koji pohađaju izborni predmet Informatika na Fakultetu humanističkih nauka dužni su za okonćanje procesa evaluacije uraditi seminarski rad. Seminarski rad mogu raditi na jednu od ponuđenih...

Odbrana završnog rada – Master studij – kandidatkinja Emira Šečunović

Odbrana završnog rada na master studiju kandidatkinje Emire Šečunović na temu Vježbe na razvoj jezičnih vještina u nastavi engleskog jezika održat će se 11.01.2016. godine (ponedjeljak) u 13.00 sati u amfiteatru...

Odbrana doktorske disertacije mr. sc. Berina Bajrića

Odbrana doktorske disertacije kandidata mr. sc. Berina Bajrića pod naslovom Intertekstualni i kulturnomemorijski aspekti poezije Abdulaha Salahudina Uššakija Bošnjaka održat će se u srijedu, 12.1.2016. godine u 12:00 sati u amfiteatru...

Odluka Nastavno-naučnog vijeća koja se odnosi na član 261. stav 2. Statuta

Na osnovu Odluke broj: 101 -L277115, od 1.10.2015. godine Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavno-naučno vijeće Fakulteta na 10. sjednici, održanoj dana 4.11 .2015. godine, donijelo je ODLUKU Student upisan na dodiplomski...