Obavijest za studente II godine Odsjeka za komunikologiju

Vježbe iz predmeta Historija civilizacija (II godina) neće biti održane u srijedu, 27. 3. 2019. u predviđenom terminu u 12:15 h.
Termin nadoknade propuštenog časa planiran je za ponedjeljak, 1. 4. 2019. u 12:15 h (učionica PA2).

Emina Šafro, v.asist.