Posjeta studenata i profesora Odsjeka za njemački jezik i književnost Muzeju Hercegovina

644

U četvrtak, 31.5., je organizovana posjeta studenata i profesora Odsjeka za njemački jezik i književnost Muzeju Hercegovina. Tom prilikom su posjetili spomen-sobu Alekse Šantića koja se nalazi u Ćorovića kući i upoznali se sa Šantićevim životom, književnim stvaralaštvom i njegovim prevodilačkim umijećem sa njemačkog jezika na bosanski jezik.