PRAVILA STUDIRANJA NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA NA UNIVERZITETU “DŽEMAL BIJEDIĆ”

921

Na osnovu člana 72. stava 1. tačke a) i člana 145. Statuta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, a u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (“Službene novine HNK”, broj: 4/12) i odredbama Statuta Univerziteta, Senat Univerziteta na sjednici održanoj 1.10.2015. godine, usvojio je PRAVILA STUDIRANJA NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA/DODIPLOMSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU “DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARU

Cijeli orginalni dokument mozete vidjeti OVDJE.