Preuzimanje slika sa promocije održane 10.02.2018.godine

568

Obavještavamo diplomirane studente da slike sa promocije održane 10.02.2018.godine mogu preuzeti svakim radnim danom u studentskoj službi Fakulteta humanističkih nauka.