Obavještavaju se apsolventi i imatrikulnati da zbog tehničkih problema u sistemu eUNMO januarsko-februarske ispitne rokove prijavljuju na studentskoj službi tradicionalnim putem popunjavanjem prijava.
 Prijave se mogu preuzeti besplatno na studentskoj službi.
 Zbog trenutne situacije profesori i studentska služba biće maksimalno tolerantni u vezi sa prijavama i izlascima na ispite.
 Studenti u statusu apsolventa i imatrikulanta će putem sistema moći pratiti sve obavijesti i rezultate ispita.
 Redovni studenti ispite prijavljuju putem sistema eUNMO.