Prijave na kurs španskog jezika za sve zainteresovane studente Univerziteta “Džemal Bijedić”

611

Fakultet humanističkih nauka od ove akademske godine organizuje kurs španskog jezika za sve zainteresovane studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Kurs će voditi lektorica iz Španije.

Možete se prijaviti na e-mail: fhn@unmo.ba ili na broj telefona 036 571 559. Prijave su moguće do kraja novembra 2019.