Povodom obilježavanja 69. godišnjice postojanja i rada Muzeja Hercegovine Mostar

danas će se u 12h u Ćorovića kući promovirati 17. broj “Hercegovine” – časopis za kulturno i historijsko naslijeđe, čiji su rad obnovili Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Muzej Hercegovine Mostar i Arhiv HNK.

 

Fotografija Muzej Hercegovine Mostar.