Radno vrijeme Studentske službe za vrijeme prijema i upisa studenata

293

 U periodu trajanja konkursa za prijem studenata, te u periodu predviđenom za upis studenata, u oba upisna roka, rad sa studentima traje od 9 do 15h.

PrethodniKONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini
SljedećiOdbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Višnju Tepavčević