Raspored nastave na odsjeku za bosanski jezik i književnost – druga, treća i četvrta godina studija

1152
Akademska 2017/’18. godina

Zimski semestar

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
815 – 900    
915 – 1000 Morfologija I (vježbe)

v.ass.Sanja Merzić

uč.PA 3

 
1015 – 1100 Morfologija I (predavanja)

Doc.dr.Edim Šator

Morfologija I (vježbe)

v.ass.Sanja Merzić

uč.PA3

1115 – 1200 Morfologija I (predavanja)

Doc.dr.Edim Šator

Staroslavenski jezik (predavanja)

Doc.dr. Alen Kalajdžija

Uč.1

 
1215 – 1300   Svjetska književnost II (predavanja)

Doc.dr. Lejla Žujo – Marić

uč.1

Staroslavenski jezik (predavanja)

Doc.dr.Alen Kalajdžija

Uč.1.

1315 – 1400   Svjetska književnost II (predavanja)

Doc.dr. Lejla Žujo – Marić

uč.1

Svjetska književnost II

Ass.Fatima Trbonja

Svaki drugi put

Uč.PA 3

1415 – 1500   Svjetska književnost II

Ass.Fatima Trbonja

Svaki drugi put

Uč.PA 3

15 – 15:45    

 

 treća godina

sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
815 – 900  
915 – 1000 Svjetska književnost III – prva polovina XX vijeka

Doc.dr. Lejla Žujo – Marić

1015 – 1100 Književnost BiH od 1918.do 1945.godine

(predavanja) doc.dr.Lejla Žujo – Marić

Uč.PA 3

 

Historija jezika (vježbe)

v.ass.Fatima Trbonja

uč.PA 3

 

Svjetska književnost III – prva polovina XX vijeka

Doc.dr.Lejla Žujo – Marić

Sintaksa I (predavanja)

Doc.dr. Mirela Omerović

Uč.PA 3

Svaki drugi put

1115 – 1200 Književnost BiH od 1918.do 1945.godine

(predavanja) doc.dr.Lejla Žujo – Marić

Uč.PA 3

Historija jezika (vježbe)

v.ass.Fatima Trbonja

uč.PA 3

Sintaksa I (vježbe)

v.ass.Sanja Merzić

uč.PA 3

Književnost BiH od 1918.do 1945.godine

(vježbe)

doc.dr.Lejla Žujo – Marić

Uč.PA 3

Sintaksa I (predavanja)

Doc.dr.Mirela Omerović

Uč.PA 3

Svaki drugi put

1215 – 1300 Književnost BiH od 1918.do 1945.godine

(predavanja) doc.dr.Lejla Žujo – Marić

Uč.PA 3

Sintaksa I (vježbe)

v.ass.Sanja Merzić

uč.PA 3

Književnost BiH od 1918.do 1945.godine

(vježbe)

doc.dr.Lejla Žujo – Marić

Uč.PA 3

Sintaksa I (predavanja)

Doc.dr.Mirela Omerović

Uč.PA 3

Svaki drugi put

1315 – 14:00 Književnost BiH od 1918.do 1945.godine

(predavanja) doc.dr.Lejla Žujo – Marić

Uč.PA 3

Historija jezika (predavanja)

Doc.dr.Alen Kalajdžija

Uč. 1

Književnost BiH od 1918.do 1945.godine

(vježbe)

doc.dr.Lejla Žujo – Marić

Uč.PA 3

 

Sintaksa I (predavanja)

Doc.dr.Mirela Omerović

Uč.PA 3

Svaki drugi put

1415 – 1500 Književnost BiH od 1918.do 1945.godine

(vježbe)

doc.dr.Lejla Žujo – Marić

Uč.PA 3

  Historija jezika (predavanja)

Doc.dr.Alen Kalajdžija

Uč.1

 

 

 

Akademska 2017/’18. godina

Zimski semstar

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST četvrta godina

sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
815 – 900 Sintaksa III (predavanja)

Doc.dr.Edim Šator, uč.1

915 – 1000 Sintaksa III (predavanja)

Doc.dr.Edim Šator, uč.1

Sintaksa III (vježbe)

v.ass.Sanja Merzić

uč.PA 3

1015 – 1100 Savremena književnost BiH

Prof.dr.Dijana Hadžizukić, uč.1

Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti I (teorija)

Doc.dr.Irma Marić

Uč.1

Opća lingvistika I (predavanja)

Prof.dr.Belma Šator

amfiteatar

Sintaksa III (vježbe)

v.ass.Sanja Merzić

uč.PA 3

Savremena književnost BiH (vježbe)

Ass.Fatima Trbonja

 

1115 – 1200 Savremena književnost BiH

Prof.dr.Dijana Hadžizukić, uč.1

Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti I (teorija)

Doc.dr.Irma Marić

Uč.1

Opća lingvistika I (predavanja)

Prof.dr.Belma Šator

amfiteatar

 

Savremena književnost BiH (vježbe)

Ass.Fatima Trbonja

 

Savremena književnost BiH (vježbe)

Ass.Fatima Trbonja

 

1215 – 1300 Savremena književnost BiH

Prof.dr.Dijana Hadžizukić, uč.1

Savremena književnost BiH (vježbe)

Ass.Fatima Trbonja

1315 – 1400 Savremena književnost BiH

Prof.dr.Dijana Hadžizukić, uč.1

1415 – 1500