Raspored nastave na odsjeku za engleski jezik i književnost

1606

 

 

Akademska 2017/’18. godina

Zimskisemstar

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK za engleski jezik i književnost

sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
815 – 900   Uvod u književnost (V)

Asst. Fatima Trbonja

Učionica 1

   
915 – 1000 Bosanski jezik (V)

v.asst. Sanja Merzić

Amfiteatar

Morfologija engleskog jezika I (P)

Doc. dr Džemal Špago

Učionica 2

  Uvod u književnost (V)

Asst. Fatima Trbonja

Učionica 1

1015 – 1100 Bosanski jezik (V)

v.asst. Sanja Merzić

Amfiteatar

Morfologija engleskog jezika I (P)

Doc. dr Džemal Špago

Učionica 2

Osnovni pojmovi u anglističkoj lingvistici (P)

Prof. dr Edina Špago-Ćumurija

Učionica 2

1115 – 1200 Fonetika i fonologija engleskog jezika (V)

Prof. Michael Poage

Multimedijalna učionica

Morfologija engleskog jezika I (V)

Prof. Dr. Gretchen Eick

Multimedijalna učionica

Osnovni pojmovi u anglističkoj lingvistici (P)

Doc. dr. Adi Maslo

Učionica 2

1215 – 1300 Uvod u književnost (P)

Doc. Dr. Irma Marić

Amfiteatar

Fonetika i fonologija engleskog jezika (V)

Prof. Michael Poage

Multimedijalna učionica

Fonetika i fonologija engleskog jezika (P)

Doc. dr. Adi Maslo

Učionica 2

   
1315 – 1400 Uvod u književnost (P)

Doc. Dr. Irma Marić

Amfiteatar

Morfologija engleskog jezika I /Fonetika i fonologija engleskog jezika (V)

Asst. Amela Džemila

Fonetika i fonologija engleskog jezika (P)

Doc. dr. Adi Maslo

Učionica 2

1415 – 1500      
1515 – 1600

 

 

 

Akademska 2016/’17. godina

Zimski semstar

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK za engleski jezik i književnost

sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
815 – 900 Engleska književnost do 18. stoljeća (V)

Asst. Edin Bešlić

Učionica 1

  Morfosintaksa (P)

Doc. dr. Džemal Špago

Učionica br. 2

   
915 – 1000 Engleska književnost do 18. stoljeća (V)

Asst. Edin Bešlić

Učionica 1

  Morfosintaksa (P)

Doc.dr. Džemal Špago

Učionioca br. 2

Komunikacijske vještine I (P)

Doc.dr. Adi Maslo

Mulitimedijalna učionica

1015 – 1100 Komunikacijske vještine I (P)

Doc.dr. Adi Maslo

Mulitimedijalna učionica

Engleska književnost do 18. stoljeća  (P)

Doc.dr. Selma Raljević

Učionica 1

Opća lingvistika (P)

Prof. dr. Belma Šator

Amfiteatar

Civilizacija VB i SAD-a (V)

Asst. Edin Bešlić

Učionica 1

1115 – 1200 Morfosintaksa (V)

Asst. Amela Džemila

Učionica 1

Engleska književnost do 18. stoljeća  (P)

Doc.dr. Selma Raljević

Učionica 1

Opća lingvistika (P)

Prof. dr. Belma Šator

Amfiteatar

  Civilizacija VB i SAD-a (V)

Ast. Edin Bešlić

Učionica 1

1215 – 1300     Komunikacijske vještine I (V)

Prof. dr. Gretchen Eick

Multimedijalna učionica

Komunikacijske vještine I (V)

Prof. dr. Gretchen Eick / Prof. Michael Poage

Multimedijalna učionica

Civilizacija VB i SAD-a (P)

Doc. dr. Aida Džiho-Šator

Učionica 1

1315 – 1400   Morfosintaksa (V)

Ast. Amela Džemila

Učionica 1

Psihologija

Prof.dr.

Amfiteatar

Civilizacija VB i SAD-a (P)

Doc. dr. Aida Džiho-Šator

Učionica 1

1415 – 1500     Morfosintaksa (V)

Ast. Amela Džemila

Učionica 1

1515 – 1600

 

 

 

 

Akademska 2016/’17. godina

Zimski semstar

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK za engleski jezik i književnost

sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
815 – 900 Američki transcendentalizam (V)

Doc. dr. Selma Raljević

   
915 – 1000 Funkcionalni stilovi (P)

Prof. dr. Edina Špago-Ćumurija

Učionica 2

Američki transcendentalizam (V)

Doc. dr. Selma Raljević

 
1015 – 1100 Funkcionalni stilovi (P)

Prof. dr. Edina Špago-Ćumurija

Učionica 2

Američki transcendentalizam (P)

Doc. dr. Selma Raljević

Učionica 1

Komunikacijske vještine II

Prof. dr. Gretchen Eick/Prof. Michael Poage

Multimedijalna učionica

Komunikacijske vještine II

Prof. dr. Gretchen Eick/Prof. Michael Poage

Multimedijalna učionica

1115 – 1200 Komunikacijske vještine II (P)

Doc. dr. Džemal Špago

Učionica br. 2

Američki transcendentalizam (P)

Doc. dr. Selma Raljević

Učionica 1

Teorija prevođenja (V)

Asst. Inga Kotlo

Učionica 3

Teorija prevođenja (P)

Prof. dr Edina  Špago-Ćumurija

Učionica 2

1215 – 1300 Komunikacijske vještine II (P)

Doc. dr. Džemal Špago

Učionica br. 2

Engleski romantizam (P)

Aida Džiho-Šator

Učionica 1

Funkcionalni stilovi (V)

Asst. Inga Kotlo

Učionica 1

Teorija prevođenja (V)

Asst. Inga Kotlo

Učionica 3

Teorija prevođenja (P)

Prof. dr Edina Špago-Ćumurija

Učionica 2

1315 – 1400   Engleski romantizam (P)

Aida Džiho-Šator

Učionica 1

 

Funkcionalni stilovi (V)

Asst. Inga Kotlo

Učionica 1

 

Engleski romantizam (V)

Asst. Edin Bešlić

Učionica 1

1415 – 1500       Engleski romantizam (V)

Asst. Edin Bešlić

Učionica 1

1515 – 1600

 

 

 

Akademska 2016/’17. godina

Zimski semstar

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK za engleski jezik i književnost

sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
815 – 900 Savremeni engleski jezik V (P)

Doc. dr Džemal Špago

Shakespeare i njegovo doba (V)

Doc. dr. Selma Raljević

 
915 – 1000 Savremeni engleski jezik V

Asst. Inga Kotlo

Učionica 3

Metodika nastave engleskog jezika (V)

Asst. Amela Džemila

Učionica 2

Savremeni engleski jezik V (P)

Doc. dr Džemal Špago

Shakespeare i njegovo doba (V)

Doc. dr. Selma Raljević

Metodika nastave engleskog jezika (P)

Prof. dr Edina Špago-Čumurija

1015 – 1100 Savremeni engleski jezik V

Asst. Inga Kotlo

Učionica 3

Metodika nastave engleskog jezika (V)

Asst. Amela Džemila

Učionica 2

Opća lingvistika (P)

Prof. Dr. Belma Šator

Amfiteatar

Shakespeare i njegovo doba (P)

Doc. dr. Selma Raljević

Učionica 1

Metodika nastave engleskog jezika (P)

Doc. Dr. Džemal Špago

1115 – 1200   Opća lingvistika (P)

Prof. Dr. Belma Šator

Amfiteatar

Shakespeare i njegovo doba (P)

Doc. dr. Selma Raljević

Učionica 1

1215 – 1300 Moderna britanska književnost (P)

Aida Džiho-Šator

Učionica 1

Moderna britanska književnost (V)

Aida Džiho-Šator

Učionica 1

 

 
1315 – 1400 Moderna britanska književnost (P)

Aida Džiho-Šator

Učionica 1

Moderna britanska književnost (Kreativno pisanje, seminar)

Prof. Michael Poage

Moderna britanska književnost (V)

Aida Džiho-Šator

Učionica 1

1415 – 1500     Moderna britanska književnost (Kreativno pisanje, seminar)

Prof. Michael Poage

1515 – 1600