Raspored nastave na odsjeku za Historiju

1223
Akademska 2017/’18. godina

Zimski semestar

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA HISTORIJU

sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
815 – 900    
915 – 1000 Historija religija

 

Doc. dr. Almir Marić

 
1015 – 1100 Opća historija srednjeg vijeka od V do XI st.

doc. dr. Adis Zilić

Historija jugoistočne Evrope u srednjem vijeku  do XI st.

doc.dr. Adis Zilić

Historija religija

Doc. dr. Almir Marić

Pomoćne historijske nauke

Asist. Azra Maslo

Vježbe

1115 – 1200 Opća historija srednjeg vijeka od V do XI st.

doc. dr. Adis Zilić

Historija jugoistočne Evrope u srednjem vijeku   do XI st.

doc. dr. Adis Zilić

Historija Bosne u srednjem vijeku do XI st.

doc. dr. Adis Zilić

  Pomoćne historijske nauke

Assist. Azra Maslo

Vježbe

1215 – 1300 Opća historija srednjeg vijeka od V do XI st.

doc. dr.. Adis Zilić

 

Historija Bosne u srednjem vijeku do XI st.

doc. dr. Adis Zilić

 

Pomoćne historijske nauke

Doc. dr. Almir Marić

 

1315 – 1400   Historija Bosne u srednjem vijeku do XI st.

doc. dr. Adis Zilić

Pomoćne historijske nauke

Doc. dr. Almir Marić

 

1415 – 1500      
1515 – 1600
1615 – 1700
1715 – 1800

RASPORED SATI

(P) – Predavanja ; (V) – Vježbe

 

Akademska 2017/’18. godina

Zimski semstar

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA HISTORIJU

sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
815 – 900    
915 – 1000   Historija BiH u osmanskom periodu  (do 1580.)

Doc. dr. Faruk Taslidža

1015 – 1100 Jugoıstočna Evropa u osmanskom periodu (do 1606.)

Doc. dr. Faruk Taslidža

    Historija BiH u osmanskom periodu (do 1580.)

Doc. dr. Faruk Taslidža

Opća historija novog vijeka (do 1648.)

Prof. dr. Senaid Hadžić

(po dogovoru sa prof.)

1115 – 1200 Jugoıstčna Evropa u osmanskom periodu (do 1606.)

Doc. dr. Faruk Taslidža

   Jugoistočna Evropa pod mletačkom i habsburškom vlašću do 1918.

Asist. Emina Palata, vježbe

Jugoistočna Evropa

pod mletačkom i habsburškom vlašću (do 1918.)

Doc. dr. Faruk Taslidža

1215 – 1300 Jugoıstočna Evropa u osmanskom periodu (do 1606.)

Doc. dr. Faruk Taslidža

Arhivistika i arhivska praksa

 

Doc. dr. Adis Zilić

 

Jugoistočna Evropa pod mletačkom i habsburškom vlašću do 1918.

Asist. Emina Palata, vježbe

Jugoistočna Evropa

pod mletačkom i habsburškom vlašću (do 1918.)

Doc. dr. Faruk Taslidža

Opća historija novog vijeka (do 1648.)

Asist. Azra Maslo

1315 – 1400 Arhivistika i arhivska praksa

 

Doc. dr. Adis Zilić

  Jugoıstočna Evropa u osmanskom periodu (do 1606.)

Asist. Emina Palata, vježbe

Historija BiH u osmanskom periodu (do 1580)

Asist. Emina Palata,  vježbe

Opća historija novog vijeka (do 1648.)

Asist.. Azra Maslo

1415 – 1500   Jugoıstčna Evropa u osmanskom periodu (do 1606.)

Asist. Emina Palata, vježbe

Historija BiH u osmanskom periodu (do 1580)

Asist. Emina Palata,  vježbe

1515 – 1600
1615 – 1700
1715 – 1800

RASPORED SATI

(P) – Predavanja ; (V) – Vježbe

 

Akademska 2017/’18. godina

Zimski semstar

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA HISTORIJU

sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
815 – 900    
915 – 1000 Metodika nastave historije I

Doc. dr. Almir Marić

Metodika nastave historije I

Doc. dr. Almir Marić

Vježbe

Opća historija novog vijeka (1789-1918)

Asist. Emina Palata, Vježbe

 

Historija BiH u sastavu Austro-Ugarske monarhije Asist. Emina Palata, Vježbe
1015 – 1100 Metodika nastave historije I

Doc. dr. Almir Marić

Metodika nastave historije I

Doc. dr. Almir Marić

Vježbe

Opća historija novog vijeka (1789-1918)

Asist. Emina Palata

Vježbe

Historija BiH u sastavu Austro-Ugarske monarhije Asist. Emina Palata, Vježbe
1115 – 1200 Opća historija novog vijeka (1789-1918)

Prof. dr. Adnan Velagić

Historija BiH u sastavu Austro-Ugarske monarhije Prof. dr. Adnan Velagić Historija monarhističke Jugoslavije

(1918-1941)

Prof. dr. Adnan Velagić

Historija monarhističke Jugoslavije

(1918-1941)

Asist. Emina Palata, Vježbe

 
1215 – 1300 Opća historija novog vijeka (1789-1918)

Prof. dr. Adnan Velagić

Historija BiH u sastavu Austro-Ugarske monarhije Prof. dr. Adnan Velagić Historija monarhističke Jugoslavije

(1918-1941)

Prof. dr. Adnan Velagić

 

 

Historija monarhističke Jugoslavije

(1918-1941)

Asist. Emina Palata, Vježbe

 

 

1315 – 1400 Opća historija novog vijeka (1789-1918)

Prof. dr. Adnan Velagić

Historija BiH u sastavu Austro-Ugarske monarhije Prof. dr. Adnan Velagić Historija monarhističke Jugoslavije

(1918-1941)

Prof. dr. Adnan Velagić

 
1415 – 1500    
1515 – 1600
1615 – 1700
1715 – 1800

RASPORED SATI

(P) – Predavanja ; (V) – Vježbe