Raspored nastave na Odsjeku za njemački jezik i književnost

991
Akademska 2017/’18. godina

Zimski semestar

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
815 – 900    
915 – 1000 Bosanski, hrvatski, srpski jezik I

dr.sci. Sanja Merzić

(Učionica br. )

 
1015 – 1100 Bosanski, hrvatski, srpski jezik I

dr.sci. Sanja Merzić

(Učionica br. )

Uvod u književnost (V)

Asist. Fatima Trbonja

(Multimedijalna učionica)

 

Opća lingvistika (P)

Prof. dr. Belma Šator

(Amfiteatar)

Fonetika i fonologija njemačkog jezika (P)

Prof. dr. Belma Šator

(Učionica br. 1)

Savremeni njemački jezik I  (V)

Doc. dr. Anisa Trbonja-Omanić (Učionica br. 1)

1115 – 1200   Uvod u književnost (V)

Asist. Fatima Trbonja

(Multimedijalna učionica)

 

Opća lingvistika (P)

Prof. dr. Belma Šator

(Amfiteatar)

Fonetika i fonologija njemačkog jezika (P)

Prof. dr. Belma Šator

(Učionica br. 1)

Savremeni njemački jezik I  (V)

Doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić (Učionica br. 1)

1215 – 1300 Uvod u književnost (P)

Doc.dr. Irma Marić

(Amfiteatar)

Savremeni njemački jezik I (P) Doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić (Učionica br. 1) Fonetika i fonologija njemačkog jezika (V)

dr.sci.Sandina Herić

(Učionica br. 1)

Kultura i civilizacija (P) dr.sci.Sandina Herić

(Učionica br. 1)

1315 – 1400 Uvod u književnost (P)

Doc.dr. Irma Marić

(Amfiteatar)

Savremeni njemački jezik I  (P) Doc. dr. Anisa Trbonja-Omanić (Učionica br. 1) Fonetika i fonologija njemačkog jezika (V)

dr.sci.Sandina Herić

(Učionica br. 1)

Kultura i civilizacija (P)

dr.sci.Sandina Herić

(Učionica br. 1)

 
1415 – 1500    
1515 – 1600  

RASPORED SATI

(P) – Predavanja ; (V) – Vježbe

 

 

 

Akademska 2017/’18. godina

Zimski semestar

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
815 – 900    
915 – 1000 Franz Kafka i Hermann Hesse (P) (izborni predmet)

dr.sc.Sandina Herić,

(Učionica br. PA 2)

Njemačka književnost V (V)  dr.sc.Sandina Herić,

(Učionica br. )

1015 – 1100 Leksikologija njemačkog jezika II (V)

Doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić (Učionica PA2)

Leksikologija njemačkog jezika II (P)

Doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić (Učionica PA2)

Franz Kafka i Hermann Hesse (V) (izborni predmet)

dr.sc.Sandina Herić,  (Učionica br. PA 2)

Njemačka književnost V (V)  dr.sc.Sandina Herić,

(Učionica br. )

1115 – 1200 Leksikologija njemačkog jezika II (V)

Doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić (Učionica PA2)

Leksikologija njemačkog jezika II (P)

Doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić (Učionica PA2)

Franz Kafka i Hermann Hesse (V) (izborni predmet)

dr.sc.Sandina Herić,  (Učionica br. PA 2)

Leksikologija njemačkog jezika II (V)

Mr.sci. Alisa Trbonja-Kahriman, v.asist.

(Učionica PA2)

1215 – 1300 Njemačka književnost V (P)

dr.sc.Sandina Herić,

(Učionica PA2)

Frazeologija

Prof.dr. Belma Šator

(Učionica PA2)

Metodika nastave njemačkog jezika I (P)

Prof. dr. Belma Šator

(Učionica br. PA 2)

Leksikologija njemačkog jezika II (V)

Mr.sci. Alisa Trbonja-Kahriman, v.asist.

(Učionica PA2)

1315 – 1400 Njemačka književnost V (P)

dr.sc.Sandina Herić, (Učionica PA2)

 

Frazeologija

Prof.dr. Belma Šator

(Učionica PA2)

Metodika nastave njemačkog jezika I (P)

Prof. dr. Belma Šator

(Učionica br. Pa 2)

Leksikologija njemačkog jezika II (V)

Mr.sci. Alisa Trbonja-Kahriman, v.asist.

(Učionica PA2)

1415 – 1500   Leksikologija njemačkog jezika II (V)

Mr.sci. Alisa Trbonja-Kahriman, v.asist.

(Učionica PA2)

1515 – 1600

RASPORED SATI

(P) – Predavanja ; (V) – Vježbe