Raspored nastave na Odsjeku za komunikologiju

5004
I GODINA – I SEMESTAR
sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
815 – 900 BHS 1

doc.dr  Edim Šator

(amfiteatar)

 
915 – 1000 BHS 1

doc.dr  Edim Šator

(amfiteatar)

Politički sistem

(V)

v. asst. Amna Mehmedović

učionica br. 2

1015 – 1100 Opća komunikologija

(V)

doc. dr Semina Ajvaz

učionica br.1

Historija komuniciranja

doc. dr Semina Ajvaz

Učionica br.1

Politički sistem

(V)

v. asst. Amna Mehmedović

učionica br. 2

Engleski jezik I

(V)

v. asst. Amra Mujala

1115 – 1200 Opća komunikologija

(P)

doc. dr  Semina Ajvaz

učionica br. 1

Historija komuniciranja

doc. dr   Semina Ajvaz

Učionica br.1

Historija komuniciranja

(V)

asst. Sanjin Handžar

učionica br.

  Engleski jezik I

(V)

v. asst. Amra Mujala

1215 – 1300   Politički sistem

(P)

doc. dr  Dijana Gupta

učionica br. 2

Historija komuniciranja

(V)

asst. Sanjin Handžar

učionica br.

Opća komunikologija

asst. Sanjin Handžar

Učionica br.1.

1315 – 1400 Politički sistem

(P)

doc.dr  Dijana Gupta

učionica br. 2

    Opća komunikologija

asst. Sanjin Handžar

Učionica br.1.

1415 – 1500
1515 – 1600
1615 – 1700
1715 – 1800

 

II GODINA – III SEMESTAR
sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
815 – 900   Mediji i javnost

(V)

doc. dr  Samira Demirović

učionica

Uvod u novinarstvo

(V)

doc. dr  Seid Masnica

915 – 1000 Mediji i javnost

(V)

doc. dr  Samira Demirović

učionica

Vještine komuniciranja

(P)

doc. dr  Irma Marić

(amfiteatar)

 

Uvod u novinarstvo

(V)

doc. dr  Seid Masnica

1015 – 1100 Kreacija imidža

(V)

asst. Sanjin Handžar

(učionica br. 2)

Vještine komuniciranja

(V)

doc. dr  Irma Marić

(amfiteatar)

 

Uvod u novinarstvo

(V)

v.asst. Sanjin Handžar

Metodologija komunikoloških istraživanja

(P)

doc. dr  Seid Masnica

učionica

 

1115 – 1200 Kreacija imidža

(V)

asst. Sanjin Handžar

(učionica br. 2)

Metodologija  komunikoloških istraživanja

(V)

v. asst. Amna Mehmedović

Vještine komuniciranja

(V)

doc. dr  Irma Marić

(amfiteatar)

 

Uvod u novinarstvo

(V)

v. asst. Sanjin Handžar

Metodologija komunikoloških istraživanja

(P)

doc. dr.  Seid Masnica

učionica

 

1215 – 1300 Kreacija imidža

(P)

doc. dr  Dijana Gupta

(učionica br. 2)

Metodologija  komunikoloških istraživanja

(V)

v. asst. Amna Mehmedović

Etika komuniciranja

doc. dr  Dijana Gupta

Mediji i javnost

(V)

asst. Sanjin Handžar

učionica

 
1315 – 1400 Kreacija imidža

(P)

doc. dr  Dijana Gupta

(učionica br. 2)

  Etika komuniciranja

(V)

v. asst. Sanela Kuko

 
1415 – 1500    
1515 – 1600  
1615 – 1700  
1715 – 1800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA – VI SEMESTAR
sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
815 – 900   Menadžment mass medija

doc. dr  Samira Demirović

915 – 1000 Poslovno komuniciranje

v. asst. Amna Mehmedović

Menadžment mass medija

v. asst. Amna Mehmedović

Menadžment mass medija

doc. dr  Samira Demirović

1015 – 1100 Oglašavanje

v. asst. Amna Mehmedović

Izborne kampanje

(V)

asst. Sanjin Handžar

Učionica broj II

Teorija i praksa odnosa s javnošću

(P)

doc. dr   Semina Ajvaz

Učionica broj I

Izborne kampanje

doc. dr   Semina Ajvaz

Učionica broj I

Teorija i praksa odnosa s javnošću

(V)

v.asst. Sanjin Handžar

Učionica broj I

1115 – 1200 Oglašavanje

v. asst. Amna Mehmedović

Izborne kampanje

(V)

asst. Sanjin Handžar

Učionica broj II

 

 

 

Teorija i praksa odnosa s javnošću

(P)

doc. dr   Semina Ajvaz

Učionica broj I

Izborne kampanje

doc. dr   Semina Ajvaz

Učionica broj I

Teorija i praksa odnosa s javnošću

(V)

v.asst. Sanjin Handžar

Učionica broj I

1215 – 1300   Poslovno komuniciranje

(P)

doc. dr  Seid Masnica

1315 – 1400     Poslovno komuniciranje

(P)

doc. dr  Seid Masnica

1415 – 1500  
1515 – 1600 Oglašavanje

doc. dr  Samira Demirović

1615 – 1700 Oglašavanje

doc. dr  Samira Demirović

1715 – 1800  

 

IV godina – VIII semestar
sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
815 – 900  
915 – 1000   Historija religija

doc.dr. Almir Marić

 
1015 – 1100    

Historija religija

doc.dr. Almir Marić

Menadžment mass medija

v. asst. Amna Mehmedović

Menadžment mass medija

doc. dr  Samira Demirović

1115 – 1200    

Historija religija

doc.dr. Almir Marić

Menadžment mass medija

v. asst. Amna Mehmedović

Komuniciranje savremenih kompanija

v. asst. Amna Mehmedović

 

1215 – 1300 Oglašavanje

v. asst. Amna Mehmedović

Mediji i javnost

doc. dr  Samira Demirović

Komuniciranje savremenih kompanija

v. asst. Amna Mehmedović

1315 – 1400 Oglašavanje

v. asst. Amna Mehmedović

Mediji i javnost

asst. Sanjin Handžar

1415 – 1500   Mediji i javnost

asst. Sanjin Handžar

 

Komuniciranje savremenih kompanija

doc. dr  Seid Masnica

1515 – 1600             Oglašavanje

doc. dr  Samira Demirović

Komuniciranje savremenih kompanija

doc. dr  Seid Masnica

1615 – 1700 Oglašavanje

doc. dr  Samira Demirović

1715 – 1800  

 

 

PrethodniRaspored nastave na Odsjeku za engleski jezik i književnost – Prva godina
SljedećiRaspored nastave na Odsjeku za njemački jezik i književnost