Akademska 2017/18. godina

Zimski semstar

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
815 – 900   Turska i bosanska narodna književnost I (p)

doc. dr. Irma Marić

Civilizacija Velike Britanije (v)

asist. Edin Bešlić

915 – 1000 Historija Republike Turske (p)

prof. dr. Adnan Velagić

Turska i bosanska narodna književnost I (p)

doc. dr. Irma Marić

Civilizacija Velike Britanije (v)

asist. Edin Bešlić

1015 – 1100 Historija Republike Turske (p)  

prof. dr. Adnan Velagić

Turska i bosanska narodna književnost I (v)

doc. dr. Irma Marić

 
1115 – 1200 Turska i bosanska narodna književnost I (v)

doc. dr. Irma Marić

1215 – 1300 Metodika nastave turskog jezika I (v)

doc. dr. Gönül Erdem

Metodika nastave turskog jezika I (p)

doc. dr. Gönül Erdem 

Civilizacija Velike Britanije (p)

doc. dr. Aida Džiho – Šator

1315 – 1400 Metodika nastave turskog jezika I (v)

doc. dr. Gönül Erdem 

Prevođenje sa bosanskog, hrvatskog, srpskog na turski jezik (v) prof. dr. Edina Solak Metodika nastave turskog jezika I (p)

doc. dr. Gönül Erdem 

1415 – 1500 Bh književnost XX stoljeća (p)

doc. dr. Lejla Žujo – Marić

Prevođenje sa bosanskog, hrvatskog, srpskog na turski jezik (p) prof. dr. Edina Solak Nova turska književnost II (p)  doc. dr. Gönül Erdem
1515 – 1600 Bh književnost XX stoljeća (p)

doc. dr. Lejla Žujo – Marić

Nova turska književnost II (p)  doc. dr. Gönül Erdem
1615 – 1700
1715 – 1800

RASPORED SATI

(P) – Predavanja ; (V) – Vježbe