Historija i međunarodni odnosi I godina, ljetni semestar 2020.

Historija i međunarodni odnosi II godina, ljetni semestar 2020.

Odsjek za historiju, IV godina, ljetni semestar 2020.

Historija BiH, II ciklus studija, ljetni semestar 2020.

Odsjek-za-bosanski-jezik-i-književnost-IV-godina-studija-ljetni-semestar-2020

Odsjek-za-bosanski-jezik-i-književnost-II-ciklus-ljetni-semestar-2020.

Odsjek-za-engleski-jezik-i-književnost-l-godina-studija-ljetni-semestar-2020.

Odsjek-za-engleski-jezik-i-književnost-II-godina-studija-ljetni-semestar-2020.

Odsjek-za-engleski-jezik-i-književnost-III-godina-studija-ljetni-semestar-2020

Odsjek-za-engleski-jezik-i-književnost-IV-godina-studija-ljetni-semestar-2020.

Odsjek za njemacki jezik i knjževnost, I godina studija, ljetni semestar 2020.

Odsjek-za-turski-jezik-i-književnost-I-godina-studija-ljetni-semestar-2020.

Odsjek-za-turski-jezik-i-književnost-III-godina-studija-ljetni-semestar-2020.

Odsjek-za-turski-jezik-i-književnost-IV-godina-studija-ljetni-semestar-2020.

Odsjek-za-komunikologiju-I-ciklus-studija-ljetni-semestar-2020.

Odsjek-za-komunikologiju-II-ciklus-studija-ljetni-semestar-2020.