kompletan-raspored (3), turski, ljetni 2017 2018.godine