U Sali za sastanke u rektoratu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 16.3.2020. godine sa početkom u 9:00 sati je održan radni sastanak povodom realizacije nastavnog procesa u toku trajanja Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Sastanku su prisustvovali prodekani za nastavu sa organizacionih jedinica, voditelji univerzitetskih studija, predstavnici Univerzitetskog informacijskog centra (UnIC) i generalni sekretar. Domaćin sastanka bio je prof. dr. Senad Rahimić, prorektor za naučno-nastavna pitanja.

Predstavnici UnIC-a su prezentovali model organizacije nastave, te je dogovoreno sljedeće:

  1. Teoretska i praktična nastava „u učionici“ na organizacionim jedinicama i univerzitetskim studijima na Univerzitetu je obustavljena. Nastavnici i saradnici na Univerzitetu (sve organizacione jedinice i univerzitetski studiji) nastavu izvode online korištenjem Microsoft Teams platforme.
  2. Prateće upute za nastavnike i studente će izraditi UnIC, a nastavnicima i saradnicima distribuirati prodekani za nastavu i voditelj univerzitetskih studija.
  3. Nastava koju nije moguće realizirati online će se u potpunosti nadoknaditi po sticanju uslova, a u dogovoru sa organizacionim jedinicama, univerzitetskim studijima i studentskim predstavnicima.
  4. Planirane odbrane završnih radova se održavaju po rasporedu, bez prisustva publike i uz saglasnost članova komisija i kandidata.
  5. Ispiti za apsolvente se odgađaju do daljnjeg.

Mostar, 16.3.2020. godine.