Rezultati ispita iz Opca lingvistika, Opca lingvistika I, Uvod u lingvistiku

802

Rezultati

Opća lingvistika, Opća lingvistika I i Uvod u lingvistiku

od 22. 1. 2018.

Položili su:

HB140118 9- (konačna ocjena 8)

HB140030 9 (konačna ocjena 9)

HB160073 6- (konačna ocjena 6)

HB160046 8- (konačna ocjena 8)

HB140159 9- (konačna ocjena 9)

HB160092 7/8 (konačna ocjena: /)

Upis ocjena i uvid u radove u srijedu, 24. 1. 2018. u 11h u kabinetu nastavnika.

prof. dr. Belma Šator