Rezultati ispita iz B, H, S jezika II, održanog 4.7.2018. godine

447

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Fakultet humanističkih nauka

Odsjek za njemački jezik i književnost

 

Rezultati ispita iz B, H, S jezika II,

održanog 4.7.2018. godine

 

Broj indexa:       Ocjena:

 

HB170073           Morfologija, teorija 8, rec. 7; Sintaksa, rec. 8

HB17059             Sintaksa, teorija 5/6, rec. 7; Morfologija, rec. 5.

 

Ostali studenti nisu položili nijedan dio.

 

Upis ocjena je u ponedjeljak, 9.7. u 11:00 u kabinetu asist.