HB 150 144 – ocjena 7

HB 150 049 – ocjena 8

HB 150 131 – ocjena 5

HB 150 037 – ocjena 5

HB 150 047 – ocjena 5

HB 150 045 – ocjena 5

HB 150 001 – ocjena 5

HB 150 128 – ocjena 5

HB 150 018 -ocjena 5

Uvid u radove studenti/ce mogu ostvariti 9.7.2019. u 11 h, a upis ocjena je 9.7.2019. u 11:30 h u kabinetu predmetne profesorice.