Rezultati ispita iz predmeta Historija BiH

672

Rezultati ispita iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine:

  1. HB 170050 – 9
  2. HB 170101 – 5
  3. HB 170013 – 6
  4. HB 160114 – 6
  5. HB 170007 – 6
  6. HB 170009 – 6
  7. HB 170027 – 5
  8. HB 170104 – 8

Upis ocjena je u srijedu, u 10 h.