Rezultati ispita iz predmeta Historija bosanskog jezika I i Staroslavenskog jezika

727

Historiju bosanskog jezika I položili su:

  1. Lejla Hrnjica – 6
  2. HB 170092 – 6

Staroslavenski jezik položili su:

  1. HB 150118 – 6 (uvjetno)
  2. HB 160064 – 7 (uvjetno)

Usmeni dio ispita će biti oglašen naknadno.