Rezultati ispita iz predmeta Historija civilizacija

326
  1. HB 170050 – 5
  2. HB 150137 – 6
  3. HB 170009 – 6
  4. HB 170007 – 6
  5. HB 160099 – 8

Upis ocjena je 8.07.2019. u 10 h, u dekanatu Fakulteta.