Rezultati ispita iz predmeta Historija civilizacija

416

HB 160004 – 5

HB 160034 – 6

 

Upis ocjena je 13.9. u 10 h u dekanatu Fakulteta.